Tuesday, May 20, 2008

Kolam

ตอนเช้า ๆ ที่เดินผ่านหน้าประตูบ้านของชาวฮินดู จะเห็นการทำความสะอาดชำระล้างหน้าประตูบ้านด้วยน้ำสะอาด จากนั้นก็จะทำการวาดรูปยัญต่างๆ ด้วยปูนขาว หรือ ชล็อค ทุก ๆ วัน ลวดลายต่างกันไม่ค่อยซ้ำ บางบ้านเดี๋ยวนี้วาดรูปดอกไม้ ผีเสี้อ ก็มี ส่วนรูปอุลตาแมน เท่าที่เดินดูยังไม่มี และขออย่าให้มีเลย สอบถามและค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่าเดิม มีการวาดด้วยแป้งข้าวเจ้าบด มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป บ้างว่าเป็นการให้อาหารนกกา ให้ทานสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานจะได้มากินข้าวป่นเป็นอาหาร มากินเมื่อไรก็ได้เพราะเตรียมไว้ให้แล้วตั้งแต่เช้า บ้างว่าป้องกันภูติผีเข้าบ้าน

ลวดลายนี้เรียกว่า โกลัม (Kolam) หรือ คอรัม หรือ รังโกลี การโปรยหรือการวาดลวดลายนี้เท่าที่เห็นเป็นหน้าที่ของเด็กและผู้หญิง


อ่านงานแปลเรื่อง อาหารคือของขวัญเพื่อแบ่งปัน Gift of Food by Vandana Shiva วันทนา ศิวะ เขียน ชำนาญ ยานะ แปล มีตอนหนึ่งเขียนถึงเรื่อง Kalam ว่า "มีภาพภาพหนึ่งที่ติดตาตรึงใจข้าพเจ้าเกี่ยวกับประเทศอินเดีย นั่นคือภาพของโกลัม(kolam) ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ฝีมือสตรีชาวอินเดีย ทำขึ้นเพื่อประดับไว้หน้าบ้าน ในช่วงเทศกาลปองกัล (pongal) อันเป็นเทศกาลเกี่ยวข้าวทางภาคใต้ของอินเดีย ข้าพเจ้าสังเกตเห็นสตรีในท้องถิ่นนั้นตื่นก่อนฟ้าสาง เพื่อประดิษฐ์โกลัมอยู่ภายนอกบ้าน
เหตุผลจริงๆของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวก็เพื่อแบ่งอาหารให้มด โกลัมเป็นงานศิลป์ที่ผู้เป็นแม่ถ่ายทอดให้ลูกสาว ในเทศกาลปองกัล สตรีทุกคนต่างพากันทำโกลัมของตนอย่างสุดฝีมือเพื่อเป็นการทำบุญ ดังนั้นการให้อาหารมดกับการสร้างสรรค์ศิลปะจึงบรรสานสอดคล้องกัน" ตัวต้นฉบับหน้าอ่านเข้าไปใหญ่ ที่blog เดียวกันนี้
http://cyanac.blogspot.com/2007/06/ant-carrying-wild-lettuce-seed-source.html
อยากให้อ่านบทความฉบับจริงเรื่องนี้สำหรับวิกฤตการอาหาร

No comments: