Wednesday, June 4, 2008

Pealrs for gift

เมืองแห่งการขายมุก
รอบ ๆ Charminar เป็นแหล่งของร้านขายมุกที่ขึ้นชื้อ ราคาขายมุกที่นี้ขายตามน้ำหนักร้านที่ขายก็มีแตกต่างตามเกรอของร้านเช่นกัน บางคนไปซื้อสร้อยที่ราคาเส้นละ 3 พัน บาทก็มี การซื้อมุกเหมือนกับโดยทั่วไปสำหรับเรา ๆ นักบริโภคก็ต้องเผาไฟ และใช้ฟันทดสอบดูหากมีความรู้สึกเหมือน calcium ก็ใช่มุก ที่นี้คนขายบอกว่า natural คือสีขาวและสีส้ม ส่วนสีอื่น ๆ เป็น artificial pearl ราคากับรูปทรงนั้นยังไม่ถามไถ่ ในตอนนี้ เพราะมุกเท่าที่รู้จะมีรูปทรง seed หรือ rice รูปข้าวสาร รูปหยดน้ำ เป็นต้นNo comments: