Friday, June 6, 2008

Charminar close up

เก็บตกกับภาพและบรรยากาศ Charminar กันอีกนิด
ซุ้มประตูชาร์มินาร์ สังเกตบนชั้นสอง ที่ยังไม่ควักกระเป๋าขึ้นไปชม บนชั้นสองนี้มีมัสยิดเล็กๆ สำหรับให้เจ้าชายเจ้าหญิงองค์น้อยเสด็จมาศึกษาคัมภีร์โกหร่าน บรรยากาศการเป็นย่านชุมชนมุลลิมที่ลำคัญของเมืองในย่านนี้ แถมด้วยภาพ mecca masjid แบบไม่คิดตังส์เพิ่ม


No comments: