Wednesday, January 13, 2010

นิพพาน......มีจริง! โดย หลวงปู่เณรคำ


อารมณ์ที่เข้าสู่คนทางตา สร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่า

อารมณ์ที่เข้ามาทางหู อะไรที่เห็นด้วยตา เชื่อได้เร็ว

หรือเชื่อเกือบจะทันที แต่ถ้าได้ยินอะไรทางหู ต้องขอคิดดูก่อน ประมาณนั้น

ตัวอย่าง ... ใครเคยเห็นผลทุเรียน จะเชื่อทันทีว่า

ทุเรียนมีหนาม แต่ถ้าไม่เคยเห็นทุเรียนมาก่อน

ฟังคำบอกเล่าว่า ทุเรียนมีหนาม จะสองจิตสองใจ คือ

ขอคิดก่อน เพราะยังไม่มั่นใจพุทธกาลล่วงมาได้ ๒๕๕๓ ปี นิพพานมีจริงหรือไม่ ไม่น่าจะเป็นคำถามแล้ว

แต่ยังมีคนสงสัยอยู่ เพราะใช้ตาพิสูจน์ ความมีความเป็นของนิพพานไม่ได้

นิพพานมีจริง เช่นเดียวกับทุเรียนมีหนาม ....แต่คงใช้เวลาอีกนาน

เพราะ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์ ๕

ขจัดออกจากใจคนได้ยากถ้าทุกคนเชื่อเรื่องนิพพาน หนังสือเล่มนี้คงไม่มี

นิพพาน......มีจริง! โดย หลวงปู่เณรคำ

No comments: