Friday, January 8, 2010

ปี53
ถึงวันนี้ใช่หัวใจจักหยุดคิด ถึงวันนี้ใช่ชีวิตจักหยุดฝัน
ถึงวันนี้แม้รู้ได้ว่าตื่นพลัน วูบความฝันก็จะหายสลายลอย
ยิ้มยิ่งสวยในมุมโลกที่โศรกเศร้า ในความเหงายังมีความดีให้
ในความทุกข์ยากยิ่งเกินสิ่งใด ผ่านพ้นได้จึงคือชัยในทางเดิน
วันพรุ่งนี้ยังมีสู้อยู่เพื่อฝัน จึงมีมั่นจึงมีไฟไม่ย่นย่อ
แม้ว่าวันและวัยจะไม่รอ เพียงจะขอเพียงจะเป็นเช่นใจเดิม

No comments: