Friday, January 8, 2010

เวลาของการใช้ชีวิต

วัน-เวลา-และวัยที่ผ่านมา
คนเราทุกคนเริ่มต้นวันแรกที่จุดเดียวกันเมื่อแรกคลอด การคลอดของทารกคนหนึ่ง สวย งาม มีความเจ็บปวดที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความรู้สึกที่เต็มตืนของมารดา
วัน-เวลา-ของการเจริญเติบโตดูเหมือนจะเริ่มต้นที่จุด ๆ เดียว เช่นกัน หากถือว่าทารถในสังคมปัจจุบันถูกสังคมรอบข้างหล่อหลอม แต่ตัวเราเองจะใช้เวลาในการเติบโตเท่าไรนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เท่ากัน
ฉันนั่งนึกถึง วันเวลาของตัวเอง วันเวลาที่ผ่านมา และวันเวลาที่กำลังจะมาถึง ปฏิทินปีใหม่ของอีกปีได้เปลี่ยนใหม่บนโต๊ะทำงานอีกแล้ว อดนึกไม่ได้ว่ามันช่าวเร็วจัง
อะไรคือสิ่งดีที่เกิดขึ้นบ่างในปีที่แล้ว ก่อนนี้ฉันเองก็ไม่เคยนึก การนับถอยหลังวันขึ้นปีใหม่ในแต่ละครั้งไม่เคยให้มโนคติกับฉันมาก่อน ว่าสิ่งนั้นคือมรณานุสติที่ดูจะเหมือนกันทั่วโลก การนับถอยหลังในวันปีใหม่เพื่อให้สำนึกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต แม้ว่าบางคนที่ใช้ชีวิต จะไม่อยากนับถอยหลังวันเวลาของตนเองก็ตาม
วันนี้ได้รู้ว่าวันที่ผ่านมาให้อะไรกับฉันมาแล้วบ้าง วันที่ผ่านมา ให้สิ่งที่สำคัญ คือชีวิตและวัย
ตั้งใจกับพรุ่งนี้ที่จะมาถึง คงได้เจอกันนะ วัน-เวลา

No comments: