Sunday, March 20, 2011

วัดพนัญเชิงวัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีหลวงพ่อโต เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นพระพุทธรูปคู่วัด หลวงพ่อโตนั้นว่ากันว่าสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรส และอีกอย่างซึ่งเป็นสิ่งคู่วัดพนัญเชิงคือศาลเจ้าพระนางสร้อยดอกหมาก เนื่องจากวัดนี้ถูกสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา 26 ปี เพื่อระลึกถึงพระนางสร้อยดอกหมาก จึงเห็นพิธีกรรมจีนปนไทยในวัดพนัญเชิงได้ทั่วไป และในปัจจุบันมีเรื่องของพระพิศเนตรเป็นสิ่งสักการะเพิ่มขึ้น ในการไปครั้งที่ พศ. 54 ครั้งนี้ ตรงกับช่วงการห่มผ้าหลวงพ่อโต เลยยืมตัวนางแบบสาวสวยมาแสดงแบบให้เห็นเต็ม ๆ ตัว ในด้านการลงเรือไปทำบุญ โดยน้องเดียร์

No comments: